33PVR – Počítačové vidění a virtuální realita

Stránka cvičení, zimní semestr 2009/2010.

Rozcestník

Rozvrh

Cvičení se koná ve čtvrtek, 16:15–17:45, v místnosti KN:E-220.

Cvičící

Mgr. Jana Kostlivá, PhD., Ing. Lukáš Cerman.

Nápň cvičení

Cvičení jsou vedena laboratorní formou. Studenti řeší tři praktické úlohy. V průběhu semestru studenti absolvují několik jednoduchých testů (písemná forma).

Konzultovat je možné kdykoliv v době cvičení, nebo po předchozí dohodě i jindy.

Harmonogram

Týden Datum Náplň Návod Test
1. 24.9. Alfa-test, Zadání úlohy 1 DU-01 Alfa
2-3. 1.10. Samostané řešení a konzultace
8.10.
Uzávěrka na odevzdání DU-01: 14.10. 23:59
4. 15.10. Test, Zadání úlohy 2 DU-02 T-1
5-7. 22.10. Samostané řešení a konzultace
29.10.
5.11.
Uzávěrka na odevzdání DU-02: 11.11. 23:59
8. 12.11. Test, Zadání úlohy 3 DU-03 T-2
9-12. 19.11. Samostané řešení a konzultace
26.11.
3.12.
10.12.
Uzávěrka na odevzdání DU-03: 16.12. 23:59
13. 17.12. Test T-3
??.??. Zápočet, místnost KN:G-103

Domácí úlohy

Vypracované úlohy je nutné odevzdat do stanoveného termínu v odevzdávacím systému, pozdní odevzdání bude sankciováno (1bod/den). Vypracování neposílejte mailem, pokud máte problém s nahráním úlohy do systému kontaktujte nás.

Odevzdaná úloha obsahuje ZIP soubor s podadresáři

Body

 1. Za úlohy celkem 25 bodů (5+10+10). Studenti řeší úlohy samostatně, asistenti jsou jim nápomocni radou.
 2. Plagiáty budou považovány za neodevzdané práce (0 bodů). Nebude se rozlišovat, kdo je autorem a kdo práci opsal. Obě (všechny) opsané práce budou považovány za neodevzdané. Týká se i opisů z minulých běhů předmětu.
 3. Za testy celkem 15 bodů (5+5+5). Každý student řeší test samostatně.
 4. Za velmi kvalitně provedenou úlohu a zpracovanou zprávu je možné získat bonusové body navíc.

Zápočet

Podmínkou získání zápočtu je:

 1. odevzdání všech 3 domácích úloh a dosažení alespoň 50% bodu z nich,
 2. dosažení alespoň 50% bodů z testů.

Bonus

Tři studenti s nejvyšším počtem bodů z cvičení nebudou psát u zkoušky písemku. Jejich práce ve cvičení se jim bude u zkoušky počítat tak, jako by dostali z písemky jedničku. Při shodě bodů rozhoduje čas odevzdání poslední úlohy.

Výsledky:
 1. Vítovec (40 bodů)
 2. Čeleda (39 bodů)
 3. Grimmer (36.5 bodu)

Užitečné odkazy a funkce

Literatura

 1. E. Krajník. Maticový počet. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000.
 2. P. Pták. Introduction to Linear Algebra. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006. 
 3. T. Pajdla. Poznámky k přednášce PVI 2006. [1] korespondence, kamera. Lineární prostor, [2] Souřadná soustava kamery, [3] SVD
 4. R. Hartley and A.Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge University Press, 2000.(K dispozici v knihovně Centra strojového vnímání k prezenčnímu studiu)

Poslední změna 18. 09. 2009