X33PVR - Počítačové vidění a virtuální realita

Zimní semestr 2009/2010, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je ve čtvrtek od 14:30 do 16:00 v místnosti KN:E-112, budova E, areál ČVUT Karlovo náměstí.

Přednáška:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., hlavac@fel.cvut.cz, Katedra kybernetiky FEL

V přednášce může zastoupit Doc. Dr. Boris Flach, Katedra kybernetiky FEL (bude přednášet anglicky)


Cvičení: informace zde.

Mgr. Jana Kostlivá, PhD., kostkj2@cmp.felk.cvut.cz, Ing. Lukáš Cerman, cermal1@fel.cvut.cz

Studijní materiál, požadavky ke zkoušce, průběh zkušky: přejděte na tuto stránku

Týden semestru

Datum

Přednáší

Obsah přednášky

1 24.09.2009 V. Hlaváč Shrnutí relevantní části předmětu ZSO. Radiální zkreslení objektivu.Homografie (kvůli cvičení).
2 01.10.2009 V. Hlaváč Detektory bodu zájmu, MSER, Houghova transformace, RANSAC.
3 08.10.2009 V. Hlaváč Projektivita jako základ geometrie jedné kamery.
4 15.10.2009 V. Hlaváč Geometrie dvou a více kamer. Epipolární omezení.
5 22.10.2009 B. Flach Stereo vidění, problém korespondence.
6 29.10.2009 V. Hlaváč 3D rekonstrukce z 2D pohledů a její aplikace. Zdroj dat pro virtuální realitu.
7 05.11.2009 B. Flach Marrova a další teorie strojového vidění. Vztah k lidskému zraku. Další úlohy typu tvar z X.
8 12.11.2009 V. Hlaváč Segmentace obrazu, základní metody.
9

19.11.2009

V. Hlaváč Popis objektů v obrazech, příznaky, invarianty, SIFT (scale invariant feature transform), LBP (local binary patterns).
10 26.11.2009 B. Flach Segmentace formulované jako optimalizační úlohy.
11 03.12.2009 V. Hlaváč Videosekvence. Komprese. Detekce pohybu. Optický tok.
12 10.12.2009 V. Hlaváč Sledování objektů ve videosekvencích.
13

17.12.2009

V. Hlaváč Radonova transormace, tomografie.

Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz

Poslední změna 02.11. 2009