Y33ROV::Cvičení

Y33ROV::Cvičení

[ Y33ROV | Přednášky | Upload úloh ]

Ve cvičení vyvineme metodu pro bezkontaktní měření vzdálenosti pomocí kamery přimontované pevně k jednoduchému robotu "AVbot" se dvěma stupni volnosti. Menší část cvičení proběhne ve společné hodině u počítačů v G3, zbývající část úloh budete řešit samostatně v zarezervovaném čase u AVbot-a v K132.

Časový plán

V průběhu semestru může dojít k menším změnám plánu včetně termínů, případné změny budou vždy včas ohlášeny.

Datum Téma Body Odevzdání
G3: 1.10. Matlab, operace s obrazem - -
G3: 8.10., 15.10. Metoda nejmenších čtverců, geometrické transformace 10 19.10.
22.10. Ovládání AVbot-a, snímání obrazu - -
29.10. Teoretický rozbor jednoduchého dálkoměru 10 2.11.
5.11., 12.11., 19.11. Patch detection, tracking 10 23.11.
26.11., 3.12. Jednoduchý dálkoměr, vyhodnocení 10 7.12.
10.12., 17.12., 12.1. Automatický odhad homografie metodou RANSAC 10 13.1.
14.1. Zápočty, konzultace nedokončených úloh -

Hodnocení práce ve cvičení, podmínky získání zápočtu

Odevzdané úlohy budou bodované, s maximalním počtem bodů podle výše uvedené tabulky. Za pozdní odevzdání se odečítá 1 bod za každý den. Pro získání zápočtu je potřeba odevzdat řešení všech úloh a získat minimální počet bodů uvedený na hlavní stránce předmětu.

Úlohy, odevzdání

Úlohy vypracováváte samostatně. Odevzdáváte pouze okomentovaný kód a soubory nezbytné ke spuštění, včetně vstupních dat. Rozumná varianta je mít jednoduchý hlavní skript, který se stará o I/O operace (čtění dat, zobrazení atp.) a volá jednotlivé funkce. Vše zabalíte (akceptované formáty zip, tgz, tar.bz2) a odešlete webovým systémem (návod). Soubor se automaticky rozbalí, zkontrolujte si, že je všechno v pořádku. Pokud se vám nepodaří provést případné korekce vlastními silami, kontaktuje vaše cvičící e-mailem s popisem problému, úlohy e-mailem neposílejte.

Odevzdané práce jsou kontrolovány na přítomnost plagiátů. Pro vyřešení cvičení můžete kromě svého kódu použít kódy poskytnuté na stránce cvičení. Použití jiného zdroje předem konzultujte se cvičícím a každopádně musíte tento zdroj citovat. Použitím se rozumí nejen doslovné zkopírování, ale i volné přepsání. V případě detekovaného plagiátu strhneme všem dotčeným body. Při opakování následuje neudělení zápočtu. Při problémech s řešením úloh se obracejte v první řadě na cvičícího, rád vám pomůže.


[ za stránku odpovědný: Petr Doubek | Home ]
Last modified at 11:12, 20 January 2009 CET.