Zobrazovací systémy v lékařství 1

Zimní semestr 2008/2009, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v úterý, 9:15-10:45, v místnosti KN:E-126.

Přednášející:

Dr. Ing. Jan Kybic kybic@cmp.felk.cvut.cz
doc. Dr. Jiří Matas matas@cmp.felk.cvut.cz
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Cvičení:

Michal Perďoch perdom1@cmp.felk.cvut.cz (vedoucí cvičení)
Jakub Krátký kratkj3@fel.cvut.cz

Stránka cvičení a podmínky získání zápočtu.

Obsah:

Předmět popisuje algoritmy digitálního zpracování zajména 2D obrazu, s důrazem na biomedicínské aplikace. Předpokládáme znalost technik jednorozměrného zpracování signálů. Popíšeme získávání a tvorbu obrazu, budeme se zabývat předzpracováním, kompresí, detekcí hran a objektů, segmentací.

Informace o zkoušce

Zkouška se bude konat v pondělí 19.ledna od 8:00 na Karlově náměstí v místnosti K9 (KN:E-301) a v úterý 27. ledna od 8:30 též na Karlově náměstí v místnosti G205. Zkouškové otázky a informace o zkoušce získáte zde (předběžné, bude aktualizováno).

Studijní materiál:

Kniha Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis and Machine Vision. Thomson-Engineering, 2007. Knihu lze zapůjčit v knihovně FEL a omezený počet exemplářů je k dispozici ke krátkodobému zapůjčení i v knihovně CMP. Je k dispozici i doplňující kniha s příklady v Matlabu.
Dále doporučujeme:
Některé prezentace z přednášek jsou (budou) k dispozici ke stažení níže.

Přednášky

Týden semestru

Datum

Obsah přednášky

1 30.9.2008 Úvod.. Digitalizace a kvantizace. Geometrie 3D zobrazování. Dírková komora. Vzdálenost. Jasové transformace Geometrické transformace. (JK)
2 7.10.2008 Filtrace pdf, lineární integrální transformace a jejich aplikace pdf.
3 14.10.2008 Segmentace pdf. (JK)
4 21.10.2008 Segmentace metodou mean shift pdf. Textura pdf. (JK)
- 28.10.2008 (státní svátek)
5 4.11.2008 Vznik obrazu, radiometrie, barva. (ppt) (JM)
6 11.11.2008 Textura (2) pdf. Segmentace za pomocí textury pdf. Wavelet transformace. pdf1 pdf2 pdf3. Haar wavelets. pdf (JK)
7 18.11.2008 Detekce klíčových bodů. Problém korespondence. (ppt) (JM)
8 25.11.2008 Detekce geometrických primitiv. Algoritmus RANSAC. Houghova transformace. (HT ppt). (Adaboost pdf) (JM)
9 2.12.2008 Segmentace grafovými metodami. Algoritmus GraphCut. pdf (Tomáš Werner)
10 9.12.2008 Analýza hlavních komponent (PCA), modely rozložení bodů (point distribution models). (pdf) (pdf) (ppt). (JM)
11 16.12.2008 Aktivní kontury pdf, pdf Levelsets. pdf Komprese. pdf (JK)
12 6.1.2009 Globální registrace obrazů. Podobnostní kritéria. Optimalizace. pdf, ITK pdf (pdf) (pdf) Úvod do lékařského zobrazování. (JK)
13 13.1.2009 Přednáška z praxe: Analýza otisků prstů. ppt1 ppt2 (Pavel Mrázek)