3D počítačové vidění (P33VID, 2+2)

Radim Šára
Centrum strojového vnímání, K333
Karlovo nám. 13, místnost 124
tel. 2435 7203, sara@cmp.felk.cvut.cz

Vždy ve středu 16:30-18:00 ve Vyčichlově knihovně,
místnost K112 v budově FEL na Karlově náměstí.


Aktuální informace:


Zájemci
Otakar Ertl FEL K333 ertl@labe.felk.cvut.cz
Jana Kostková FEL K333 kostkovj@cmp.felk.cvut.cz
Štěpán Obdržálek FEL K333 xobdrzal@cmp.felk.cvut.cz
Richard Šimík FEL K337 xsimik@fel.cvut.cz
Rostislav Horčík FEL K333 xhorcik@cmp.felk.cvut.cz
Branislav Mičušík FEL K333 micusik@yahoo.com
Michal Jakob FEL K333 jakob@labe.felk.cvut.cz
Marek Skeren FJFI skeren@vega.fjfi.cvut.cz

Obsah přednášek

  1. Část [PostScript]
  2. Část [PostScript]
  3. Část [PostScript]
  4. Část

  5. další témata dle zájmu

Radim Sara
Last modified: Wed May 23 16:11:27 CEST 2001