3D počítačové vidění (P33VID, 2+2)

Radim Šára
Centrum strojového vnímání, K333
Karlovo nám. 13, místnost 124
tel. 2435 7203, sara@cmp.felk.cvut.cz

Vždy ve středu 16:15-17:45 ve Vyčichlově knihovně,
místnost K112 v budově FEL na Karlově náměstí.


Aktuální informace:


Obsah přednášek (z minulého běhu, bude aktualizováno)

  1. Část [PDF, aktualizováno]
  2. Část [PostScript]
  3. Část [PostScript]
  4. Část

  5. další témata dle zájmu

Radim Sara
Last modified: Wed Mar 27 15:27:19 CET 2002