3D počítačové vidění (P33VID, 2+2)

Radim Šára
Centrum strojového vnímání, K333 FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, místnost 124
tel. 2 2435 7203, sara@cmp.felk.cvut.cz

Vždy ve středu 14:30-16:00 ve Vyčichlově knihovně,
místnost K112 v budově FEL na Karlově náměstí.

cvičení: Tomáš Pajdla
Centrum strojového vnímání, K333 FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, místnost 111
tel. 2 2435 7348, pajdla@cmp.felk.cvut.cz


Aktuální informace:


Obsah přednášek (z minulého běhu, průběžně aktualizováno)

  1. Část [PostScript] [aktualizováno 26.3.2003]
  2. Část [PostScript]
  3. Část [PostScript]
  4. Část [PostScript]

  5. další témata dle zájmu


Radim Sara