33RPZ - Rozpoznávání

Zimní semestr 2006/2006, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v útery od 14:30 do 16:00 v posluchárně K9, budova E FEL ČVUT, areál Karlovo náměstí.

Předmět 33RPZ má studentovi poskytnout souhrnnou představu o rozpoznávání, jeho metodách, nástrojích a aplikacích. S velmi podobnými metodami se někdy setkáte pod názvy teorie rozhodování, analýza dat, dolování z dat, teorie učení, statistické učení.

Přednášející:  

Doc. Dr. Ing. Jiří Matas
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT
matas@cmp.felk.cvut.cz

Cvičící:  

Mgr. Jan Šochman Ing. Martin Urban, PhD Ing. Karel Zimmerman

Cvičení (plán, podmínky zápočtu, etc.): informace naleznete na  http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/recognition/Labs/

Plán přednášek

Týden

Přednáší

Datum

Obsah přednášky

1 J. Matas 03.10.2006 Úvod. Formulace úloh řešených v rozpoznávání. Mapa předmětu. Pojmy.
2 J. Matas 10.10.2006 Bayesovská úloha rozhodování. (pdf)
3 J. Matas 17.10.2006 Nebayesovské úlohy a jejich řešení pomocí lineárního programování.
4 J. Matas 24.10.2006 Odhady parametrů pravděpodobnostních modelů. Metoda maximální věrohodnosti.
5 J. Matas 31.10.2006 Neparametrické odhady. Parzenova okna. Metoda nejbližších sousedů.
6 J. Matas 07.11.2006 Učení klasifikátoru. Lineární klasifikátor. Perceptron
7 J. Matas 14.11.2006  Učení metodou Adaboost.
8  J. Matas 21.11.2006 Učení jako kvadratický optimalizační problém. Klasifikátor typu SVM). 
9 J. Matas 28.11.2006 Učení metodou backpropagation. Neuronové sítě.
10 J. Matas 05.12.2006 Shluková analýza, metoda k-means.
11 J. Matas 13.12.2006 Učení bez učitele. EM (Expectation Maximization) algoritmus.
12 J. Matas

20.12.2006

Výběr a extrakce příznaků. PCA,  LDA.
13 J. Matas 09.01.2006 Opakování základních pojmů, vazby mezi metodami, odpovědi na zkouškové otázky.

Doporučená literatura:

  1. Duda R.O., Hart, P.E.,Stork, D.G.: Pattern Classification, John Willey and Sons, 2nd edition, New York, 2001.
  2. Schlesinger M.I., Hlaváč V.: Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznání, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999.

Prezentace pro přednášky z roku 2005 

(pokud došlo v roce 2006 ke změně, je odkaz uveden v seznamu přednášek):

Hodnocení při zkoušce

 Poslední změna 16.10. 2006 J. Matas, matas@cmp.fel.cvut.cz