33RPZ - Rozpoznávání

Letní semestr 2007/2008, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v úterý od 9:15 do 10:45 v posluchárně K4 budova E FEL ČVUT, areál Karlovo náměstí.

Předmět 33RPZ má studentovi poskytnout souhrnnou představu o rozpoznávání, jeho metodách, nástrojích a aplikacích. S velmi podobnými metodami se někdy setkáte pod názvy teorie rozhodování, analýza dat, dolování z dat, teorie učení, statistické učení.

Přednášející:  

Doc. Dr. Ing. Jiří Matas (
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT
matas@cmp.felk.cvut.cz

Cvičící:  

Mgr. Jan Šochman

Ing. Martin Urban, PhD

T. Werner

Alexander Shekhovtsov

Cvičení (plán, podmínky zápočtu, etc.): informace naleznete na  http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/recognition/Labs/

Plán přednášek

Týden

Přednáší

Datum

Obsah přednášky

1

J. Matas

26.02.2008

Úvod. Formulace úloh řešených v rozpoznávání. Mapa předmětu. Pojmy.

2

J. Matas

04.03.2008

Bayesovská úloha rozhodování.

3

J. Matas

11.03.2008

Nebayesovské úlohy a jejich řešení pomocí lineárního programování. (slidy JM)( pdf Hlaváč)

4

J. Matas

18.03.2008

Odhady parametrů pravděpodobnostních modelů. Metoda maximální věrohodnosti.

(slidy JM) (slidy V. Franc) (neparametrické odhady, ppt  V. Hlaváč)

5

J. Matas

25.03.2008

Neparametrické odhady. Parzenova okna. Metoda nejbližších sousedů.

6

J. Matas

01.04.2008

Učení klasifikátoru. Lineární klasifikátor. Perceptron

7

J. Matas

08.04.2008 

Učení metodou Adaboost.

8

 J. Matas

15.04.2008

Učení jako kvadratický optimalizační problém. Klasifikátor typu SVM. (ppt, pdf Hlavac)

9

J. Matas

22.04.2008

Učení metodou backpropagation. Neuronové sítě.

10

J. Matas

29.04.2008

Shluková analýza, metoda k-means.

11

J. Matas

06.05.2008

___ Hodina odpadá, výuka dle čtvrtečního rozvrhu ______

12

J. Matas

13.05.2008

Učení bez učitele. EM (Expectation Maximization) algoritmus. ( pdf )

13

J. Matas

20.05.2008

Výběr a extrakce příznaků. PCA,  LDA.

14

J. Šochman

27.05.2008

Sekvenční rozhodování. Waldův Sequential Probability Ratio Test. Opakování základních pojmů, vazby mezi metodami, odpovědi na zkouškové otázky.

Doporučená literatura:

  1. Duda R.O., Hart, P.E.,Stork, D.G.: Pattern Classification, John Willey and Sons, 2nd edition, New York, 2001.
  2. Schlesinger M.I., Hlaváč V.: Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznání, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999.

Prezentace pro přednášky z roku 2005 

(pokud došlo v roce 2008 ke změně, je odkaz uveden v seznamu přednášek):

Zkouška

·        Zkoušeni mohou být jen ti studenti, kteří získali zápočet ze cvičení. Výkon ve cvičení je hodnocen nejvýše 40 body.

·        Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.  

·        Písemná zkouška . Na vypracování písemky je 60 minut. Student získat nejvýše 40 bodů.
Na adrese http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/recognition/Exam-questions/ jsou uloženy všechny dosud zadané písemky (kdo umí řešit tyto příklady, skoro jistě u zkoušky uspěje)

·        Ústní část zkoušky následuje asi 60 minut po ukončení písemky, tj. po její opravě. Ústní část zkoušky může k hodnocení přispět maximálně 20 body.
Na adrese WWW Na adrese http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/recognition/Exam-questions/exam-questions.pdf jsou k dispozici zkouškové otazky.

·        Výsledná známka je určena součtem bodů za cvičení, písemku a ústní zkoušku  podle stupnice, která bude nastavena tak, že přibližně 15% bude hodnoceno výborně, 40% velmi dobře, 40% dobře a  5% neprospěl.

 Poslední změna 16.09.2007J. Matas, matas@cmp.fel.cvut.cz