33RPZ - Rozpoznávání

Zetní semestr 2008/2009, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je ve čtvrtek od 9:15 do 10:45 v posluchárně KN:E-126 (budova E FEL ČVUT, areál Karlovo náměstí).

Předmět 33RPZ má studentovi poskytnout souhrnnou představu o rozpoznávání, jeho metodách, nástrojích a aplikacích. S velmi podobnými metodami se někdy setkáte pod názvy teorie rozhodování, analýza dat, dolování z dat, teorie učení, statistické učení.

Přednášející:

Doc. Dr. Ing. Jiří Matas
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT,
matas@cmp.felk.cvut.cz

Cvičící: Mgr. Jan Šochman, Ing. Martin Urban, PhD, T. Werner
Cvičení (plán, podmínky zápočtu, etc.): informace naleznete na  http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/recognition/Labs/

Plán přednášek:
Týden Přednáší Datum Obsah přednášky

1

J. Matas

02.10.2008

Úvod. Formulace úloh řešených v rozpoznávání. Mapa předmětu. Pojmy.

2

J. Kléma

09.10.2008

Bayesovská úloha rozhodování. (pdf)

3

V.Hlaváč

16.10.2008 Nebayesovské úlohy a jejich řešení pomocí lineárního programování. (slidy JM)((pdf VH)

4

J. Matas

23.10.2008

Odhady parametrů pravděpodobnostních modelů. Metoda maximální věrohodnosti. (slidy JM) (slidy V. Franc)

5

J. Matas

30.10.2008

_______  Hodina odpadá, výuka dle pondělního rozvrhu.

6

J. Matas

06.11.2008

Neparametrické odhady. Parzenova okna. Metoda nejbližších sousedů. (ppt)

7

J. Matas

13.11.2008 Učení klasifikátoru. Lineární klasifikátor. Perceptron (pdf)

8

J. Matas

20.11.2008 

Učení metodou Adaboost.

9

 J. Matas

27.11.2008

Učení jako kvadratický optimalizační problém. Klasifikátor typu SVM. (ppt) (pdf VH)

10

J. Matas

04.12.2008

Učení metodou backpropagation. Neuronové sítě.

11

J. Matas

11.12.2008

Shluková analýza, metoda k-means.

12

J. Matas

18.12.2008

Učení bez učitele. EM (Expectation Maximization) algoritmus. (pdf Hoffmann) (ppt Bishop)

13

J. Matas

08.01.2009

Výběr a extrakce příznaků. PCA,  LDA.

14

J.Matas

15.01.2009

Vztah RPZ a UI

Doporučená literatura:

  1. Duda R.O., Hart, P.E.,Stork, D.G.: Pattern Classification, John Willey and Sons, 2nd edition, New York, 2001.
  2. Schlesinger M.I., Hlaváč V.: Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznání, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999.

Další materiály :

Zkouška

op> Poslední změna 16.09.2009 J. Matas, matas@cmp.fel.cvut.cz