33RPZ - Rozpoznávání

Letní semestr 2008/2009, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je v úterý od 9:15 do 10:45 v posluchárně KN:E-127 (budova E FEL ČVUT, areál Karlovo náměstí).

Předmět 33RPZ má studentovi poskytnout souhrnnou představu o rozpoznávání, jeho metodách, nástrojích a aplikacích. S velmi podobnými metodami se někdy setkáte pod názvy teorie rozhodování, analýza dat, dolování z dat, teorie učení, statistické učení.

Přednášející:

Doc. Dr. Ing. Jiří Matas
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT,
matas@cmp.felk.cvut.cz

Cvičící: Ing. Vojtěch Franc, PhD Mgr. Jan Šochman, Ing. Martin Urban, PhD , Ing. Štěpán Obdržálek, PhD , Ing. Saša Šechovcov
Cvičení (plán, podmínky zápočtu, etc.): informace naleznete na  http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/recognition/Labs/

Plán přednášek:
Týden Přednáší Datum Obsah přednášky

1

V. Franc

03.03.2009 Úvod. Formulace úloh řešených v rozpoznávání. Mapa předmětu. Pojmy.

2

J. Matas

10.03.2009

Bayesovská úloha rozhodování. (pdf)

3

J. Matas

17.03.2009 Nebayesovské úlohy a jejich řešení pomocí lineárního programování. (slidy JM)((pdf VH)

4

J. Matas

24.03.2009

Odhady parametrů pravděpodobnostních modelů. Metoda maximální věrohodnosti. (slidy JM) (slidy V. Franc)

5

J. Matas

31.03.2009

Metoda nejbližších sousedů. Neparametrické odhady hustoty (ppt)

6

V. Franc

07.04.2009 Učení klasifikátoru. Lineární klasifikátor. Perceptron (pdf)

7

V. Franc

14.04.2009 Učení jako kvadratický optimalizační problém. Klasifikátor typu SVM. (ppt) (pdf) (pdf VH)

8

V. Franc

21.04.2009

Učení metodou Adaboost. (pdf)

9

____

28.04.2009

_______  Hodina odpadá, výuka dle pátečního rozvrhu.

10

J. Matas

05.05.2009

Učení metodou backpropagation. Neuronové sítě.

11

J. Matas

12.05.2009

Shluková analýza, metoda k-means.

12

J. Matas

19.05.2009

Učení bez učitele. EM (Expectation Maximization) algoritmus. (pdf Hoffmann) (ppt Bishop)

13

J. Matas

26.05.2009 Výběr a extrakce příznaků. PCA,  LDA.

14

J.Matas

02.06.2009 Opakování základních pojmů, vazby mezi metodami, odpovědi na zkouškové otázky.

Doporučená literatura:

  1. Duda R.O., Hart, P.E.,Stork, D.G.: Pattern Classification, John Willey and Sons, 2nd edition, New York, 2001.
  2. Schlesinger M.I., Hlaváč V.: Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznání, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999.

Další materiály :

Zkouška

Poslední změna 27.02.2009 J. Matas matas@cmp.fel.cvut.cz