Cvičení z předmětu Rozpoznávání (X33RPZ)

(English version of the Pattern Recognition Labs)

Zimní semestr 2009-2010

Cvičení jsou každý čtvrtek a pátek

Plán cvičení

- - -
Datum Obsah Test
1. Úvodní cvičení. Instalace STPR toolboxu, práce s Matlabem, jednoduchý příklad  
2. 1.10.2009 Bayesovská úloha rozhodování  
3. 8.10.2009Nebayesovské úlohy - Minimaxní úloha  
4. 15.10.2009 Nebayesovské úlohy - úloha Neyman-Pearson *
5. 22.10.2009 Maximálně věrohodný odhad  
6. 29.10.2009 Neparametrické odhady - Parzen windows *
7. 5.11.2009 Lineární klasifikátor - Perceptron  
8. 12.11.2009 Support Vector Machines  
9. 19.11.2009 Support Vector Machines II *
10. 26.11.2009 AdaBoost  
11. 3.12.2009 Shluková analýza, metoda k-means  
12. 10.12.2009 EM algoritmus - těžší verze / lehčí verze *
13. 17.12.2009 Principal Component Analysis (PCA) + zápočty  

Na cvičeních označených hvězdičkou se budou psát na začátku krátké asi desetiminutové písemné testy. Otázky v testech se budou vždy odkazovat na předchozí přednášky.

Výsledky testů

Podmínky zápočtu

Náhrady

Hodnocení ke zkoušce

Odkazy

Cvičící

  Ing. Martin Urban, PhD
e-mail: urbanm@cmp.felk.cvut.cz
tel: 2 2435 7665

Maintainer Vojtěch Franc, last update 24.02.2009