ceb_nerov.mws

> jedna:=plot(1, x=-0.5..4, color=black):

> cebysev:=plot(1-1/x^2, x=-0.5..4, y=-0.2..1, color=blue, thickness=2):

> expo:=plot(stats[statevalf,cdf,exponential[1]](x), x=-0.5..4, y=-0.2..1):

> binom:=plot(piecewise(x<0, 0, x<sqrt(2), 1/2, 1), x=-0.5..4, y=-0.2..1, thickness=3, discont=true):

> gauss:=plot(piecewise(x<0, 0, erf(x/sqrt(2))), x=-0.5..4, y=-0.2..1, thickness=2):

> rovno:=plot(piecewise(x<0, 0, x<sqrt(3), x/sqrt(3), 1), x=-0.5..4, y=-0.2..1, thickness=3):

Čebyševova nerovnost a její zesílení pro normální rozdělení

> plots[display](gauss, cebysev, jedna);

[Maple Plot]

Čebyševova nerovnost a její zesílení pro rovnoměrné rozdělení

> plots[display](rovno, cebysev, jedna);

[Maple Plot]

Čebyševova nerovnost a její zesílení pro binomické rozdělení s n=2

> plots[display](binom, cebysev, jedna);

[Maple Plot]