student.mws

Porovnání Studentova rozložení s normálním:

Počet stupňů volnosti a směrodatná odchylka Studentova rozdělení:

> i := 5; q := sqrt(i/(i-2)); evalf(q)

i := 5

q := 1/3*sqrt(15)

1.290994449

Nenormované:

> plots[display]([
plot(stats[statevalf,pdf,studentst[i]](x), x=-4..4, y=0..0.5, thickness=2, color=black),
plot(stats[statevalf,pdf,normald](x), x=-4..4, y=0..0.5, thickness=1, color=blue)
]);

[Maple Plot]

Normované:

> plots[display]([
plot(q*stats[statevalf,pdf,studentst[i]](x*q), x=-4..4, y=0..0.5, thickness=2, color=black),
plot(stats[statevalf,pdf,normald](x), x=-4..4, y=0..0.5, thickness=1, color=blue)
]);

[Maple Plot]

>