PST - komentáře M. Navary k anketě 2018/19

(Viz též komentáře RNDr. Průchy.)

Motto: "Ten, kdo ví a neví, že ví, spí. Probuďte ho! Ten, kdo neví a ví, že neví, je prostý. Poučte ho! Ten, kdo neví a neví, že neví, je hloupý. Vyhněte se mu! Ten, kdo ví a ví, že ví, je moudrý. Následujte ho!"

Do ankety přispěli zástupci všech těchto skupin. Někteří zástupci třetí z nich nepochopili, že anketa není určena k vyřizování účtů. To sem nepatří a nezasluhuje zveřejnění.
(Viz též Dunningův–Krugerův efekt a jeho umělecké ztvárnění.)
V duchu robustní statistiky jsem vyřadil 10 % nejkritičtějších příspěvků a pro vyváženost i 10 % nejpozitivnějších. (Výjimku jsem udělal u podepsaných, ty byly ponechány všechny.) Zbylo toto. Mně zbyla hořkost z toho, že vynaložené úsilí málokdo ocení a někdo ani nevidí. Věnoval jsem kursu víc péče než kdykoli dřív a hodnocení je horší.

Vždy se našly protichůdné názory, ale letos šly do extrémů. A to i v takových otázkách, jako kolik času a stran téma zasluhuje.

Komentáře k vybraným připomínkám (včetně některých nezveřejněných)

Kritické

Konstruktivní

Nekonstruktivní

Pochvalné (aspoň jedna ukázka jako důkaz, že existují)

Nekomentované náměty ke zvážení

Dotazy a připomínky: http://cmp.felk.cvut.cz/~navara