PST - komentáře M. Navary k anketě 2019/20

Poněkud paradoxně jsou známky špatné a přitom řada slovních hodnocení pozitivních. Hledám-li vysvětlení, pak asi v tom, že se na přednáškách vytvořil okruh studentů, se kterými jsem mi rozuměl, zatímco někomu můj styl nesedl, na přednášky chodit přestal a v anketě si to vynahradil.
Ke cti oběma skupinám slouží, že drtivá většina připomínek byla konstruktivních a často i v souladu s mým záměrem, co změnit v příštím roce.

Můžete mi vytýkat, že mi v něčem není rozumět, ale nepřipisujte mi to jako zlý úmysl. Naopak jsem věnoval velmi mnoho úsilí hledání cest, jak látku vysvětlit co nejjednodušeji. Ovšem správně; některé návrhy z předchozích let doporučovaly prameny a postupy, které nepovažuji za matematicky korektní, a proto se jimi nehodlám řídit. "K matematice nevede královská cesta" a nikdy to moc jednoduché nebude.

Komentáře k vybraným připomínkám

Zavést dva malé zápočtové testy místo jednoho velkého by nyní šlo (dříve bylo překážkou zatížení cvičících zápočtovými pracemi).

Opakuje se námitka, že motivační příklady jsou rozděleny na několik částí (formulace, řešení, případně další řešení). Chtěl jsem vám tím ukázat, že na začátku je problém, který se má řešit a nevíte, jak. Na konci pak budete aspoň tušit, co s ním, a budete se cítit poučeni. Bylo by mnohem snazší uvést celý příklad najednou, to ovšem až po probrání metod, tj. na konci. Nezbyla by motivace na začátku. Jestli víte, čím ji nahradit, rád se nechám poučit.

Ústní zkoušení je časově náročnější způsob zjišťování znalostí studentů, který přináší další cenné informace. Cílem je dobrat se hodnocení spravedlivějšího, nikoli nutně lepšího. Kdo to uměl, pomohl si. Mnohdy jsem ale byl odpověďmi (či jejich absencí) zklamán, stejně jako student výsledkem. Napříště hodlám do písemek dávat i teoretické otázky, které zmenší rozdíl mezi oběma typy zkoušení.

Dotazy a připomínky: http://cmp.felk.cvut.cz/~navara