Požadavky a průběh zkoušek z předmětu Pravděpodobnost a statistika (B0B01PST)

Požadavky ke zkoušce:
To, co bylo předneseno pro denní studium (dle osnov na webu).

Účast:
Zkoušek se smí zúčastnit pouze studenti, kteří v době uzávěrky byli přihlášeni a měli zápočet.
Omluvy ze zkoušek se přijímají do 2 kalendářních dnů po datu zkoušky.

S sebou:

Průběh:
Písemná část 90 min.
Má být zřetelné, kde je vypracována která úloha a co považujete za odpověď. Pokud k nějaké úloze nic nevymyslíte, poznamenejte to (např. "3. Nemám"); předejdete tím nedorozuměním.

Hodnocení:
Podmínkou úspěšného složení zkoušky je alespoň 50 % bodů z písemky. Mohou být přiznány další bonusové body (za aktivitu na přednáškách, opravy studijních materiálů apod.).
Po opravě písemky MŮŽE být navržena známka, typicky podle následujícího vzoru:


45 a více	A (výborně)
40-44		B (velmi dobře)
35-39		C (dobře)
30-34		D (uspokojivě)
25-29		E (dostatečně)
0-24		F (nedostatečně)

Ústní zkoušku absolvují ti, u nichž je třeba hledat shodu, nebo jim nebyla nabídnuta známka (přihlíží se k realizaci nejen výběrového průměru, ale i rozptylu, k hrubým chybám apod.). Typicky ti, jejichž bodové ohodnocení je velmi dobré, nebo těsně pod hranicí, kterou by chtěli dosáhnout. (Nesou riziko, že z upgradu se může stát downgrade.)

Opravené písemky neodnášejte, vraťte je VŽDY OSOBNĚ zkoušejícímu.

Po uzavření místnosti pro ústní zkoušky se lze s písemkami seznámit u M. Navary.

Dotazy a připomínky: http://cmp.felk.cvut.cz/~navara