Quotations and Thoughts

Most true, honorable and deserving to follow according to my world perception

Live your life so that the fear of death can never enter your heart.
When you arise in the morning, give thanks for the morning light.
Give thanks for your life and your strength.
Give thanks for your food and for the joy of living.
And if perchance you see no reason for giving thanks,
rest assured the fault is in yourself.
[Tecumseh from Shawnee Indian tribe]
The full version

Žijte svůj život tak, že strach ze smrti nikdy
nemůže vstoupit do vašich srdcí.
Když se ráno vzbudíte, poděkujte za raní světlo.
Poděkujte za váš život a vaší sílu.
Poděkujte za vaše jídlo a radost ze života.
A jestliže snad náhodou nevidíte žádný důvod k poděkování,
buďte si jistí, že chyba je na vaší straně.
[Tecumseh z kmene Šavanů]
Plná verze

Frodo:
I wish the ring had never come to me I wish none of this had ever happened.
Gandalf:
So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All you have to decide is how to use the time that is given to you.
[J. R. R Tolkien - The Lord of the Rings]

Plnou kontrolu na čímkoliv máme jen tehdy, když to můžeme i zničit. [Frank Herbert - Duna]

Každý svéprávný člověk má právo na svůj vlastní život, to znamená, že má právo plně svůj život ovládat a proto musí mít právo svobodně (po uvážení) i svůj život zničit. [dodatek1]

U mnoha věcí, můžeme dokázat, že nad nimi máme plnou kontrolu/moc opravdu jen tím, že je zničíme, protože dokud je definitivně nezničíme, tak jistotu, že je zničit můžeme nemáme. [dodatek2]

Když nějakou věc ovšem jednou zničíme, tak již neexistuje a ani nad ní již moc mít nemůžeme => existuje mnoho věcí, u kterých nemá smysl chtít vědět, jestli nad nimi moc máme a ani nemá smysl u nich o moc nad nimi usilovat. [důsledek1]

Obecně stejně ničení věcí i životů nikdy nic dobrého nepřineslo.

Pokud chceš doprovod na výlet, tak se rád přidám a pokud mi síly budou stačit, budu se snažit za svoji radost vyměnit radost ostatních, kteří se přidají, neboť stejně jako při legálním kopírováním SW (třeba open source/Linuxu atd) tak i při sdílením radosti neplatí zákony zachovaní celkového objemu předávané substance. [z jednoho chatu]

Talk is cheap. Show me the code.[Linus Torvalds]
My reply: https://www.openhub.net/accounts/ppisa

Talk is cheap, show me your happiness.[Dr. Michal Sojka, Ph.D.]
Never ever say to somebody who feels seriously wound by you or somebody, something other.
But my reply anyway: https://ppisa.rajce.idnes.cz/ selected, and three selected pictures for the doctor there, there and there.

Never attribute to malice that which is adequately explained by incompetence or stupidity. [Hanlon’s razor]

You should run toward problems.[Lisa Su]

If you’re going to work on something, work on something that’s really important.[Lisa Su]

Jednej jen podle té maximy (zásady), od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem. [Immanuel Kant - Základy metafyziky mravů.]

You are actually--if this is the way things started, if there was a big bang in the beginning-- you're not something that's a result of the big bang. You're not something that is a sort of puppet on the end of the process. You are still the process. You are the big bang, the original force of the universe, coming on as whoever you are. I see every one of you as the primordial energy of the universe coming on at me in this particular way. I know I'm that, too. [Alan Watts]

Život je pes, ... a pes kouše.
Život je pes, ... a my jsme jeho patník.
Život je pes, ... a proto žít je psina.
[autor neznámý]

Je lepší mít ponorku s někým jiným než mít ponorku sám se sebou. [Jan Sálus]

So live your life that the fear of death can never enter your heart. Trouble no one about their religion; respect others in their view, and demand that they respect yours. Love your life, perfect your life, beautify all things in your life. Seek to make your life long and its purpose in the service of your people. Prepare a noble death song for the day when you go over the great divide. Always give a word or a sign of salute when meeting or passing a friend, even a stranger, when in a lonely place. Show respect to all people and grovel to none. When you arise in the morning give thanks for the food and for the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies only in yourself. Abuse no one and no thing, for abuse turns the wise ones to fools and robs the spirit of its vision. When it comes your time to die, be not like those whose hearts are filled with the fear of death, so that when their time comes they weep and pray for a little more time to live their lives over again in a different way. Sing your death song and die like a hero going home.
[Tecumseh from Shawnee Indian tribe]

Žijte váš život tak, že strach ze smrti nikdy nemůže vstoupit do vašich srdcí. Nedělejte potíže nikomu kvůli jeho přesvědčení, respektujte názor druhých a vyžadujte aby vás respektovali. Mějte rádi svůj život, zlepšujte svůj život, zkrásňujte vše ve vašem životě. Snažte se ať je váš život dlouhý a ať je užitečný lidem kolem vás. Připravte si vznosnou píseň pro den, kdy přejdete velký zlom. Vždy mějte slovo nebo znamení na pozdrav, když potkáte nebo opouštíte přítele a stejně tak cizince, když jste na opuštěném místě. Prokazujte respekt všem lidem a před nikým se neponižujte. Když se ráno vzbudíte, poděkujte za raní světlo. Poděkujte za váš život a vaší sílu. Poděkujte za vaše jídlo a radost ze života. A jestliže snad náhodou nevidíte žádný důvod k poděkování, buďte si jistí, že chyba je na vaší straně. Nezneužívejte žádného tvora či věc, neboť takové počínání dělá z moudrých hlupáky a krade duchu jeho rozhled. Když se naplní váš čas, nebuďte jako ti, jejichž srdce jsou naplněna strachem ze smrti tak, že, když jejich čas přijde, naříkají a modlí se za trochu více času aby mohli žít svůj život znova jinak. Zpívejte vaší píseň a odejděte jako hrdina jdoucí domů.
[Tecumseh z kmene Šavanů]