Tabořiště pro puťáky na Tiché Orlici 1999

Tomáš Svoboda1

Toto je interní dokument určený pro vnitřní potřebu Loděnice Vltava2. Informace v něm obsažené je možné použít za následujících podmínek: Uživatel bude jednat tak, aby nezpůsobil budoucí odmítnutí táboření. Stejně tak, se bude chovat i k Tiché Orlici, která je jako jedna z mála českých řek nepoškozena turistickým ruchem.

Celková povolení

Povodí Tiché Orlice je součástí přírodního parku. Je nutné povolení okresních úřadů, referátů životního prostředí.
Ústí nad Orlicí:
V okrese jsou tábřiště Černovír, Brandýs, Plchovice. Adresa: Ing. Rittich, OÚ Referát živ. prostředí, Smetanova 43, 56216 Ústí nad Orlicí. Tel. 0465/551111.
Rychnov nad Kněžnou:
V okrese jsou tábořiště v Borohrádku a Týništi. Adresa: ing. Netík, OÚ Referát živ. prostředí, Havlíčkova 136, 51616 Rychnov nad Kněžnou. Tel. 0445/509510.

Tábořiště

Tábořiště jsou řazena směrem po proudu.

Černovír

Místo:
Levý břeh pod vesnicí, okraj fotbalového hřiště, ř.km 54.
Vlastník pozemku:
Pozemkový fond ČR, pozemková parcela č. 125/1. V nájmu společnosti AVENA, s.r.o. Dlouhá Třebová 1, tel. 0465/587050 Ing. Jan Rufer.

Brandýs nad Orlicí

Místo:
Pravý břeh na okraji fotbalového hřiště, těsně za pěší lávkou, ř.km 35.
Vlastník pozemku:
Město Brandýs. Adresa: paní, Čiperová MěÚ, 56112 Brandýs nad Orlicí. Tel. 0465/92211.

Plchovice

Místo:
Levý břeh, na ostrově u vesnice, ř.km 18,6.
Vlastník pozemku:
???. Povolení se zajišťuje přes obecní úřad. Adresa: paní Lipavská, Plchovice, 56501 pošta Choceň.

Borohrádek

Místo:
Levý břeh, louka před jezem, cca 2 km před městem, ř.km 8,3.
Vlastník pozemku:
Pravděpodobně pan Miloň Vojnar. Kontakt na vyžádání.

Týniště nad Orlicí

Místo:
Pravý břeh již na toku spojené Orlice asi 2 km pod soutokem.
Vlastník pozemku:
Sportovní vodácký klub. Adresa: Zdeněk Musil, Sportovní 747, 51721 Týniště nad Orlicí.Footnotes

... 1
svoboda@cmp.felk.cvut.cz
... 2
http://cmp.felk.cvut.cz/svoboda/Lodenice1999-07-29