A4M33DZ0 - Digitální obraz
též XP33ZVD Základy počítačového vidění pro doktorandy

Zimní semestr 2009/2010, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je ve středu od 9:15 do 10:45 v místnosti KN:E-301, budova E, areál ČVUT Karlovo náměstí.

Přednášející:  prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., hlavac@fel.cvut.cz, Katedra kybernetiky FEL

V přednášce může zastoupit Mgr. Ondřej Drbohlav, PhD., drbohlav@cmp.felk.cvut.cz, Katedra kybernetiky FEL


Cvičení: pro magisterské studenty A4M33DZO informace zde, pro doktorandy XP33ZVD je informace zde.

Vedoucí cvičení: Mgr. Ondřej Drbohlav, PhD., drbohlav@cmp.felk.cvut.cz,

Týden semestru

Datum

Přednáší

Obsah přednášky

1 23.09.2009 O. Drbohlav Fyzikální podstata obrazu. Pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska. První přednáška výjimečně v KN:E-112.
2 30.09.2009 V. Hlaváč DZO vs. počítačové vidění. Role interpretace. Objekty v obraze. Digitální obraz. Vzdálenostní transformace. Histogram jasu
3 07.10.2009 V. Hlaváč Zpracování v prostorové oblasti. Konvoluce, korelace. Filtrace šumu. Lineární a nelineární metody
4 14.10.2009 V. Hlaváč Fourierova transformace. Odvození vzorkovací věty. Frekvenční filtrace obrazů. Obnovení obrazu.
5 21.10.2009 V. Hlaváč Transformace jasu, geometrické transformace, interpolace. Registrace.
6 28.10.2009
Státní svátek, bez přednášky
7 04.11.2009 O. Drbohlav Detekce hran. Zpracování obrazu ve více měřítcích.
8 11.11.2009 V. Hlaváč Barevné obrazy a zpracování barevných obrazů.
9

18.11.2009

V. Hlaváč Segmentace obrazů I.
10 25.11.2009 O. Drbohlav Indexování stránek pro vyhledávače
11 02.12.2009 V. Hlaváč Segmentace obrazů II, Popis objektů v obraze.
12 09.12.2009 V. Hlaváč Komprese obrazů.
13

16.12.2009

V. Hlaváč Matematická morfologie.

Prezentace na přednášce:

Týden semestru

Datum

Prezentace ke stažení
1 23.09.2009 Pořízení obrazu. Praktická geometrická optika.
2 30.09.2009 Digitální zpracování obrazu nebo počítačové vidění, digitální obraz
3 07.10.2009 Předzpracování obrazu v lokálním okolí.
4 14.10.2009 Fourierova transformace. Filtrace fourierovskými filtry. Obnovení obrazu.
5 21.10.2009 Transformace jasu, geometrické transformace, interpolace.
6 28.10.2009 Státní svátek, bez přednášky.
7 04.11.2009 Detekce hran, zpracování obrazu ve více měřítkách.
8 11.11.2009 Barevné obrazy a správa barev.
9

18.11.2009

Segmentace I, taxonomie, prahování
10 25.11.2009 Indexování a uspořádávání stránek pro vyhledávače.
11 02.12.2009 Segmentace II, prostorová podobnost. Popis objektů v obraze.
12 09.12.2009 Komprese obrazů. Koutková komprese. Komprese videa.
13

16.12.2009

Binární matematická morfologie. Šedivá matematická morfologie.

Zkouška z A4M33DZO (studenti doktorandského předmětu XP33ZVD se o zkoušce dohodnou individuálně)

Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz
Poslední změna 13.12. 2009 23:22


Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz

Poslední změna13.12. 2009