X383ZS/Y383ZS cvičení, obrazová část

Letní semestr 2011/2012. [ Domácí stránky předmětu | rozvrh: X383ZS | Upload úloh ]
Kde a kdy: Ještě předmětem dohody, předběžne: Počítačová místnost T2:A3-412. Středa 12:45-14:15.
Kontakt: Diskusní fórum
Cvičí: Tomáš Svoboda

News

Program cvičení

Cvičení je organizováno do tří ucelených tematických bloků a končí praktickým testem, který má prokázat, jak dovedete se svými kódy zacházet. Každý tematický blok je uzavřen samostatným řešením dílčích problémů [1,2,3]. jejichž řešení by vám mělo pomoci ke skutečnému pochopení. Vypracování se boduje.

Vzhledem k různým dnům bez výuky a jejich náhradám, viz fakultní harmonogram, je časová posloupnost někde porušena. Pondělí, středy, čtvrtky se rozumí cvičení v daném dnu v týdnu. Prosím věnujte pozornost konkrétním datům.

Datum konání Téma Body Datum odevzdání
Středy Středy
4.4. 1. cvičení: Matlab; Jasové transformace [úlohy] 3 8.4.
11.4. a 18.4. 2. cvičení: Vylepšení/restaurace obrazu – zaostření, dekonvoluce, FFT [úlohy] 4 22.4.
25.4. a 2.5. 3. cvičení: Geometrické transformace – rotace [úlohy] 4 6.5.
9.5. Závěrečný test a rozdávání zápočtů. 4

Hodnocení práce ve cvičení, podmínky získání zápočtu

Účast na cvičení se nehodnotí. Nicméně konzultace mimo hodiny cvičení je možná pouze po předběžné dohodě v odůvodněných případech (je vás mnoho).

Za domácí úlohy máte možnost získat 11 bodů, plus body navíc za bonusové úlohy nebo za nalezení faktických chyb na stránce cvičení. Druhou složkou hodnocení je zápočtový test (max. 4 body). Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování všech domácích úloh a získání alespoň 6 bodů z 15.

Domácí úlohy, forma odevzdání

Domácí úlohy vypracováváte samostatně/ Odevzdáváte pouze požadované funkce, v nezbytném případě pak ještě funkce pomocné. Rozumná varianta je napsat si jednoduchý testovací skript, který se stará o I/O operace (čtění dat, zobrazení atp.) a volá jednotlivé funkce. Požadované funkce zabalíte (akceptované formáty zip, tgz, tar.bz2) a odešlete webovým systémem (návod). Soubor se automaticky rozbalí, zkontrolujte si, že je všechno v pořádku. Automatický skript otestuje vaše funkce a vygeneruje stránku dokumentující funkčnost. Tento výsledek použije cvičící jako základ pro vaše hodnocení, plus se podívá do kódu a ohodnotí jeho kvalitu a přehlednost. Pokud se vám nepodaří provést případné korekce vlastními silami, kontaktuje vaše cvičící e-mailem s popisem problému, úlohy e-mailem neposílejte.

Deadline pro odevzdání je ve vyznačený den ve 23:59:59. Sankce za pozdní odevzdání je 0.5 bodu za každý načatý den. Tolerance pozdního odevzdání jsou obecně 4 dny, pokud není specifikováno jinak.

Systém dovoluje vícenásobné odevzdání před termínem, hodnotí se poslední zaznamenaná verze. Doporučujeme nenechávat upload na poslední chvíli. To, že pondělní cvičení mají stejný termín odevzdání jako středeční je záměr. Je to jistá kompenzace toho, že pondělní cvičení předchází úterní přednášku.

Odevzdané práce jsou kontrolovány na přítomnost plagiátů. Pro vyřešení cvičení můžete kromě svého kódu použít kódy poskytnuté na stránce cvičení. Použití kódu z jiného zdroje předem konzultujte se cvičícím a každopádně musíte tento zdroj citovat. Použitím se rozumí nejen doslovné zkopírování, ale i volné přepsání. V případě detekovaného plagiátu strhneme všem dotčeným skupinám body. Při opakování následuje neudělení zápočtu. Při problémech s řešením úloh se obracejte v první řadě na cvičící, rádi vám pomohou.

Funkce: Vstupní a výstupní obraz

Pokud nebude specifikováno jinak, očekává se, že výstupní obraz bude stejného typu jako vstupní a, pokud pro opak nejsou speciální důvody, stejnou velikost.

Zápočtový test

Podstatou testu je zpracovat předem neznámý obrázek podobnou metodou, nebo kombinací metod, jako v některé samostatné práci. Použijete svoji implementaci z domácích úloh – na naprogramování úloh od začátku nebude v testu čas, jeho úkolem je ověřit, že svému kódu rozumíte a umíte ho použít v jiné situaci. Programujte tedy domácí úlohy modulárně a dobře komentujte parametry funkcí. Zápočtový test se týká pouze obrazové části.

Zkouška

Body získané ve cvičení se počítají do zkoušky, jak je popsáno dokumentu sepsaném přednášejícím. Bodové ohodnocení se přičte k bodům u zkoušky, kde lze celkově získat 0–100 bodů.


[ ZSO cvičení | Za stránku zodpovědný: Tomáš Svoboda ]
by $Author: svoboda $.