Cvičení DZO/ZS1

Semestr:zima 2007/2008 [ Přednášky | rozvrh DZO | rozvrh ZS1 | Upload úloh ]
Kdy a kde: každá skupina jednou za dva týdny čtyři hodiny, v pondělí 16:15–19:30 K220 a v pátek 14:30–17:45 K132 na Karlově náměstí
Cvičící: Petr Doubek doub@cmp.felk.cvut.cz (vedoucí cvičení)
Štěpán Obdržálek xobdrzal@cmp.felk.cvut.cz
Michal Perďoch perdom1@cmp.felk.cvut.cz

Obsah cvičení

Datum cvičení Termín odevzdání
Po lichéPo sudéPá sudý Po lichéPo sudéPá sudý
1. Geometrické transformace obrazu 1.10. 8.10.12.10. 15.10.22.10.26.10.
2. Segmentace 15.10.22.10.26.10. 12.11.19.11.23.11.
3. Houghova transformace 29.10. 5.11. 9.11. 12.11.19.11.23.11.
4. Hledání korespondencí 12.11.19.11.23.11. 26.11. 3.12. 7.12.
5. Registrace obrazu 26.11. 3.12. 7.12. 10.12.17.12.21.12.
6. Semestrální úloha 10.12. 17.12. 21.12. 7.1.7.1.11.1.

Alternativy získání zápočtu

Někteří z vás už absolvovali cvičení s podobným obsahem a nyní musí povinně absolvovat tento předmět. Nechceme vás nutit k opakování stejných úloh a proto máte na výběr následující možnosti získání zápočtu:

  1. standardní vypracování všech úloh DZO (včetně semestrální)
  2. samostatné vypracování všech úloh ze cvičení předmětu X33PVR
  3. individuální semestrální práce dle domluvy s cvičícím DZO (implementace metody z vybraného článku)

Pokud si vyberete možnost 2 nebo 3, oznamte to mailem vedoucímu cvičení (doub@cmp.felk.cvut.cz), jinak se předpokládá, že budete odevzdávat standardní úlohy DZO.

Hodnocení úloh a podmínky získání zápočtu

Každá zpráva ze cvičení se hodnotí 0–4 body podle obtížnosti (kde X je plný počet bodů za danou úlohu, čím líp vypracovaná zpráva, tím více bodů), semestrální práce 0–20 body. Podmínkou získání zápočtu je vypracování všech úloh, odevzdání všech zpráv včetně zápočtové úlohy, a ziskání nejméně 40% celkových bodů ze cvičení. Body získané ze cvičení se započítávají do bodů ke zkoušce (100% bodů ze cvičení odpovídá 5 bodům ke zkoušce) a sčítají se s body ze zkouškové písemky (max 20 bodů).

Pro vyřešení cvičení můžete kromě svého kódu použít kódy poskytnuté na stránce cvičení. Použití kódu z jiného zdroje konzultujte se cvičícím a každopádně musíte tento zdroj ve zprávě citovat. Použitím se rozumí nejen doslovné zkopírování, ale i volné přepsání.

Jak vypracovat zprávu

Úlohy se odevzdávají vždy do cvičení následujícího po cvičení na němž byly zadány, a to ve formě stručné písemné zprávy a přiložených kompletních kódů. Zpráva má obsahovat následující informace:

  1. Vaše jméno a jméno kolegy, s nímž jste pracovali.
  2. Zadání (pouze požadované úkoly, ne celý text ze stránky).
  3. Vstupní data.
  4. Popis principu řešení. Pokud vám něco nefunguje, zdůvodnění proč.
  5. Nejdůležitejší část zdrojáku v MATLABu, zhruba 10–15 řádek kódu.
  6. Požadované výstupy (individuální v každé úloze - obrázky, grafy, tabulky, číselné hodnoty ...).
  7. Zavěr s diskusí výsledků.

Akceptované formáty zprávy jsou: PDF, PostScript, HTML (+potřebné obrázky). Odevzdejte spolu s kódy zabalené (zip, tar.gz) pomocí této webové stránky. Každý týden zpoždění je penalizován ztrátou jednoho bodu.


Za stránku zodpovědný: Petr Doubek.