X33OTS - CVIČENÍ

Přednáší: R. Šára
cvičí: J. Čech, J. Kostlivá
linky: X33OTS homepage, Učení na K133, Rozvrh v KOSu
email: cechj@cmp.felk.cvut.cz (jen dotazy ke cvičení)


systém pro rezervaci konzultací a odevzdávání prací
         [máte problém s přihlášením?]           [návod]

Novinky

Jak jste pravděpodobně zaregistrovali, látka k podúloze 3a nebyla ještě odpřednášena. Konzultace normálně budou, zodpovím na nich případné dotazy týkající se minulých podúloh. (16. 4.)  

Program cvičení

Týden
Datum Program Příprava, co je třeba udělat předem
1.
27.2. Organizace a průběh cvičení Nic. Nicméně je nutné přijít. Dozvíte se, jak bude cvičení organizováno, jaké jsou podmínky pro získání zápočtu.
2.
6.3. Jednoduché úlohy řešené v Matlabu Zopakovat si látku z přednášky.
Oživit si znalost Matlabu, například si můžete projít tento tutoriál.
Do poledne 5.3. je nutné vytvořit tříčlené skupiny a registrovat se na všechny konzultace, prostřednictvím odevzdávacího systému.
3.
13.3. Konzultace A: Odevzdaní výsledků z předchozího cvičení.
(12 min. na skupinu)
Do poledne 12.3. odevzdat podklady.
4.
20.3. Konzultace B: vhodnost dat k úloze
(12 min. na skupinu)
Do poledne 19.3. odevzdat  podklady.
5.
27.3. Konzultace C: podúloha 1
(12 min. na skupinu)
Do poledne 26.3. odevzdat  podklady.
6.
3.4.  Konzultace D: podúloha 2
(24 min. na skupinu)
Do poledne 2.4. odevzdat  podklady.
7.
10.4. Konzultace D: podúloha 2
(24 min. na skupinu)
Do poledne 2.4. odevzdat  podklady.
8.
17.4. Konzultace E: podúloha 3a
(24 min. na skupinu)
Do poledne 16.4. odevzdat  podklady.
9. 24.4. Konzultace E: podúloha 3a
(24 min. na skupinu)
Do poledne 16.4. odevzdat  podklady.
11.
čtvrtek 10.5. Konzultace F: podúloha 3b
(24 min. na skupinu)
Do poledne 9.5. odevzdat  podklady.
12. 15.5. Konzultace F: podúloha 3b
(24 min. na skupinu)
Do poledne 9.5. odevzdat  podklady.
13. 22.5. Konzultace G: závěrečná práce
(12 min. na skupinu)
Do poledne 21.5. odevzdat podklady.
14.
29.5. Zápočet Do poledne 28.5. odevzdat  finální verzi závěrečné zprávy.

Zadání hlavní úlohy

Podmínky udělení zápočtu

1. Odevzdání jednoduchých úloh v Matlabu.  
2. Odevzdání a schválení dokumentu o datech  
3. Účast na všech konzultacích  
4. Odevzdání závěrečné zprávy  

Body ke zkoušce

1. Jednoduché úlohy:

 3

2. Závěrečná zpráva - podúloha 1: 

 5

3. Závěrečná zpráva - podúloha 2:

 6

4. Závěrečná zpráva - podúloha 3a:

 3

5. Závěrečná zpráva - podúloha 3b:

 3

6. Závěrečná zpráva - celková kvalita:

 5

  celkem: 25

Body navíc lze získat navrhnete-li jiný projekt podobného charakteru (například nad daty z burzy nebo Českého statistického úřadu). Úloha musí být explicitně formulována, musí být analogická naší úloze a musí být zajímavá. Takto lze získat navíc až 5 bodů.

Pozor! Pozdní odevzdání podkladů ke konzultacím nebo závěrečné práce znamená bodovou penalizaci: 1 bod za každých započatých 24 hodin po termínu.

Vliv bodů ze cvičení na celkovou známku ze zkoušky je 50%.


Jan Čech