Y33ROV::Cvičení

Y33ROV::Cvičení

[ Y33ROV | Přednášky | Upload úloh ]

Ve cvičení vyvineme metodu pro bezkontaktní měření vzdálenosti pomocí kamery přimontované pevně k jednoduchému robotu "AVbot" se dvěma stupni volnosti. Polovina cvičení proběhne ve společné hodině u počítačů v KN:E-220 (středa 12:45-14:15), zbývající část úloh budete řešit samostatně v zarezervovaném čase u AVbot-a v KN:E-132.

Časový plán

V průběhu semestru může dojít k menším změnám plánu včetně termínů, případné změny budou vždy včas ohlášeny. Termíny vyznačené kurzívou jsou předběžně plánované jako konzultační, v těchto týdnech byste měli pracovat individuálně u ABbot-a.

Datum Téma Body Odevzdání
23.9. Matlab, operace s obrazem - -
30.9., 7.10. Metoda nejmenších čtverců, geometrické transformace 10 11.10.
14.10. Teoretický rozbor jednoduchého dálkoměru 10 18.10.
Ovládání AVbot-a, snímání obrazu - -
21.10., 4.11., 11.11. Patch detection, tracking 10 15.11.
18.11., 25.11. Jednoduchý dálkoměr, vyhodnocení 10 29.11.
2.12., 9.12. Automatický odhad homografie metodou RANSAC 10 12.12.
16.12. Zápočty, konzultace nedokončených úloh -

Hodnocení práce ve cvičení, podmínky získání zápočtu

Odevzdané úlohy budou bodované, s maximalním počtem bodů podle výše uvedené tabulky. Za pozdní odevzdání se odečítá 1 bod za každý den. Pro získání zápočtu je potřeba odevzdat řešení všech úloh a získat minimální počet bodů uvedený na hlavní stránce předmětu.

Úlohy, odevzdání

Úlohy vypracováváte samostatně. Odevzdáváte pouze okomentovaný kód a soubory nezbytné ke spuštění, včetně vstupních dat. Rozumná varianta je mít jednoduchý hlavní skript, který se stará o I/O operace (čtění dat, zobrazení atp.) a volá jednotlivé funkce. Vše zabalíte (akceptované formáty zip, tgz, tar.bz2) a odešlete webovým systémem (návod). Soubor se automaticky rozbalí, zkontrolujte si, že je všechno v pořádku. Pokud se vám nepodaří provést případné korekce vlastními silami, kontaktuje cvičícího e-mailem s popisem problému, úlohy e-mailem neposílejte.

Odevzdané práce jsou kontrolovány na přítomnost plagiátů. Pro vyřešení cvičení můžete kromě svého kódu použít kódy poskytnuté na stránce cvičení. Použití jiného zdroje předem konzultujte se cvičícím a každopádně musíte tento zdroj citovat. Použitím se rozumí nejen doslovné zkopírování, ale i volné přepsání. V případě detekovaného plagiátu strhneme všem dotčeným body. Při opakování následuje neudělení zápočtu. Při problémech s řešením úloh se obracejte v první řadě na cvičícího, rád vám pomůže.


[ za stránku odpovědný: Petr Doubek | Home ]
Last modified at 15:19, 30 November 2009 CET.