Cvičení z předmětu Zpracování signálu a obrazu

Stranky bez diakritiky
Stránky s diakritikou

Cvičí

Tomáš Svoboda, Hynek Bakstein, Jan Buriánek, Pavel Mrázek.

Místo a čas

Cvičení probíhá v počítačové učebně K2 na Karlově náměstí. Rozvrh viz FIS


News

Mají vlastní stránku. Jen obsah největších novinek.


Program cvičení

Ve cvičení budete řešit základní úlohy ze zpracování obrazu. Bude zadáno několik samostatných úkolů. Jejich vypracování bude hodnoceno 0 (nevyhovující) až 5 body (výborné). Toto bodové ohodnocení bude součástí hodnocení při zkoušce. Prosím pozorně si přečtěte zadání úlohy a při vypracování se držte návodu.

  1. Úvod, vzorkování, jasové transformace. Seznámení s programovými prostředky. Aliasing, rozlišení obrazu. Jasové transformace.
  2. Fourierova transformace. Zpracování obrazu ve frekvenční oblasti. Rekonstrukce obrazu z omezeného frekvenčního spektra. Ostření.
  3. Předzpracování obrazu. Zpracování obrazu v prostorové oblasti. Filtrace obrazu, detekce hran, jasové transformace.
  4. Obnovení obrazu. Odstranění rozmazání způsobené pohybem.
  5. Segmentace. Houghova transformace.
  6. Morfologie.
  7. Hodnocení samostatných úloh. Zápočty.

Hodnocení cvičení

Každá samostatná úloha je určena pro dvojici studentů. Může ji samozřejmě vypracovat i jeden student.

Každá samostatná úloha pokud nebude stanoveno jinak, může obdržet 0 (nevyhovující) 1(dostačující) 2(dobrá) 3(výborná) bodů. Pro získání zápočtu je nutné odevzdat alespoň 5 samostatných úloh. Zokrouhluje se nahoru na nejbližší celé číslo. Celkové bodové hodnocení bude bráno v potaz u zkoušky.