33PVR - Počítačové vidění a virtuální realita

Zimní semestr 2007/2008, 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně.

Přednáška je ve středu od 11:00 do 12:30 v místnosti K5, budova E, areál ČVUT Karlovo náměstí.

Přednáška:  

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., hlavac@fel.cvut.cz
případně    Ing. Tomáš Werner, PhD., werner@cmp.felk.cvut.cz
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Cvičení: informace zde.

RNDr. Martin Bujňák (vedoucí cvičení) bujnam1@cmp.felk.cvut.cz, Mgr. Marián Uherčík uhercik@cmp.felk.cvut.cz, Mgr. Zdenka Uhríková uhrikz1@cmp.felk.cvut.cz.

Studijní materiál: přejděte na tuto stránku

Praha, 21. září  2007

Týden semestru

Datum

Přednáší

Obsah přednášky

1 03.10.2007 V. Hlaváč Shrnutí relevantní části předmětu ZSO. Detktory zájmu, RANSAC.
2 10.10.2007 V. Hlaváč Projektivita jako základ geometrie jedné kamery, radiální zkreslení.
3 17.10.2007 V. Hlaváč Geometrie dvou a více kamer. Epipolární omezení, stereo vidění.
4 24.10.2007 V. Hlaváč Segmentace obrazu.
5 31.10.2007 V. Hlaváč Popis objektů v obrazech, příznaky, invarianty.
6 07.11.2007 V. Hlaváč Úloha hledání korespondencí a její aplikace. Pružná deformace.
7 14.11.2007 T. Werner 3D rekonstrukce z 2D pohledů a její aplikace.
8

21.11.2007

T. Werner Marrova a další teorie strojového vidění. Vztah k lidskému zraku.
9 28.11.2007 T. Werner Další úlohy typu tvar z X.
10 05.12.2007 V. Hlaváč Radonova transormace, tomografie.
11 12.12.2007 V. Hlaváč Videosekvence. Komprese. Detekce pohybu. Optický tok.
12

19.12.2007

V. Hlaváč Sledování objektů ve videosekvencích.
13 02.01.2008 V. Hlaváč Průmyslové aplikace počítačového vidění.
14 09.01.2008 T. Werner Počítačové vidění jako zdroj dat pro virtuální realitu.

Stránku udržuje Václav Hlaváč, hlavac@fel.cvut.cz

Poslední změna 07.11. 2007