next up previous
Next: Zadání cvičení Up: Výběr modelu pomocí metody Previous: Úvod a popis problému


Metoda nejmenších čtverců

Naším cílem je určit parametry polynomu tak, aby střední kvadratická chyba na trénovací množině byla minimální. Tento problém lze jednoduše zapsat v maticovém vyjadření. Zaveďme nésledující značení
\begin{displaymath}
{\mathbf X} = \left [
\begin{array}{ccccc}
1 & x_1 & ...
...0 \\
a_1 \\
\vdots \\
a_d
\end{array}
\right ].
\end{displaymath} (4)

Problém odhadu vektoru ${\mathbf a}$ pomocí nejmenších čtverců lze maticově zapsat jako
\begin{displaymath}
{\mathbf a} = \mathop{\rm argmin}_{{\mathbf a}^{*}} ({\mat...
...hbf y})^T\cdot({\mathbf X}\cdot{\mathbf a}^{*} - {\mathbf y})
\end{displaymath} (5)

Tento problém má analytické řešení
\begin{displaymath}
{\mathbf a} = ({\mathbf X}^T\cdot{\mathbf X})^{-1}\cdot{\mathbf X}^T\cdot{\mathbf y}
\end{displaymath} (6)Ondrej Drbohlav 2002-10-30