Cvičení ZS1

Semestr:zima 2008/2009 [ Přednášky | Rozvrh ZS1 | Upload úloh ]
Kdy a kde: Cvičení jsou každý týden ve středu 7:30–9:00, 9:15–10:45 a 11:00–12:30, v budově G, místnosti  G3 (přízemí, chodba vlevo, první místnost) na Karlově náměstí
Cvičící: Michal Perďoch (vedoucí cvičení), kontakt: ICQ #136136977 , gtalk: m.perdoch
Jakub Krátký kontakt: kratkj3@fel.cvut.cz

Plán cvičení

TýdenDatumNáplň cvičeníOdevzdání
1. 1.10.Teoretické cvičení I, opakování základů lin. algebry -
2. 8.10.Geometrické transformace obrazu15.10.
3. 15.10.Segmentace, dynamické programování, úvod do mean shift29.10.
4. 22.10.Segmentace, mean shift
5. 29.10.Houghova transformace, přímka12.11.
6. 5.11.Houghova transformace, kružnice
7. 12.11.Teoretické cvičení II, zadání semetrální práce, diskuse -
8. 19.11.Hledání korespondencí, detekce a popis, tentativní korespondence3.12.
9. 26.11.Hledání korespondencí, RANSAC
10. 3.12.Registrace obrazu 17.12.
11.10.12.Semestrální práce, vaše data k semestrálce 14.1.
12.17.12.
13. 7.1.
14. 14.1.Zápočtový týden

Hodnocení úloh a podmínky získání zápočtu

Každá zpráva ze cvičení se hodnotí 0–4 body podle obtížnosti (kde X je plný počet bodů za danou úlohu, čím líp vypracovaná zpráva, tím více bodů), semestrální práce 0–20 body. Podmínkou získání zápočtu je vypracování všech úloh, odevzdání všech zpráv včetně zápočtové úlohy, a ziskání nejméně 40% celkových bodů ze cvičení. Body získané ze cvičení se započítávají do bodů ke zkoušce (100% bodů ze cvičení odpovídá 5 bodům ke zkoušce) a sčítají se s body ze zkouškové písemky (max 20 bodů).

Všechny úlohy řešte samostatně. Pro vyřešení cvičení můžete kromě svého kódu použít kódy poskytnuté na stránce cvičení. Použití kódu z jiného zdroje konzultujte se cvičícím a každopádně musíte tento zdroj ve zprávě citovat. Použitím se rozumí nejen doslovné zkopírování, ale i volné přepsání.

Jak vypracovat zprávu

Úlohy se odevzdávají vždy do cvičení následujícího po cvičení na němž byly zadány, a to ve formě stručné písemné zprávy a přiložených kompletních kódů. Zpráva má obsahovat následující informace:

  1. Vaše jméno.
  2. Zadání (pouze požadované úkoly, ne celý text ze stránky).
  3. Vstupní data.
  4. Popis principu řešení. Pokud vám něco nefunguje, zdůvodnění proč.
  5. Nejdůležitejší část zdrojáku v MATLABu, zhruba 10–15 řádek kódu.
  6. Požadované výstupy (individuální v každé úloze - obrázky, grafy, tabulky, číselné hodnoty ...).
  7. Zavěr s diskusí výsledků.

Akceptované formáty zprávy jsou: PDF, PostScript, HTML (+potřebné obrázky). Odevzdejte spolu s kódy zabalené (zip, tar.gz) pomocí této webové stránky. Každý týden zpoždění je penalizován ztrátou jednoho bodu.

Alternativy získání zápočtu

Je možné, že někteří z vás už absolvovali cvičení s podobným obsahem a nyní musí povinně absolvovat tento předmět. Nechceme vás nutit k opakování stejných úloh a proto máte na možnost získání zápočtu vypracováním individuální semestrální práce dle domluvy s cvičícím ZS1 (implementace metody z vybraného článku). Pokud si vyberete tuto možnost oznamte to mailem vedoucímu cvičení, jinak se předpokládá, že budete odevzdávat standardní úlohy ZS1.


Za stránku zodpovědný: Michal Perďoch.