33OTS - Obecná teorie systémů

přednášející: R. Šára, V. Mařík Katedra kybernetiky
cvičící: T. Svoboda, M. Matoušek, J. Čech, J. Kostková


Časový plán semestru


Cvičení organizace a materiály   rezervace konzultace   PROBLÉM?  ]
  [ plán ústních prezentací   dotazy ]
Přednášky materiály  |  resources  |  dotazy ]  
Zápočet a zkouška podmínky | zkouškové otázky ] hodnocení semestrálních prací ]  


Aktuální informace


Radim Šára, Tomáš Svoboda
Last modified: $Date: 2004/06/04 08:32:57 $ (GMT)